אינדקס פוביות - מרכז אורה גולן
EN

אינדקס פוביות

פוביות באות א'חזור למעלה
אסימטריפוביה
Asymmetrical things- Asymmetriphobia

פחד מאסימטריה, מכל מיני דברים מוחשיים (למשל חפצים, תמונות) שאינם סימטריים.
אטומוספוביה
Atomic Explosions- Atomosophobia

פחד מפצצה אטומית או פצצה גרעינית או פיצוצים אטומיים או גרעיניים, פחד ממלחמה גרעינית. חרדה זו יכולה להתפתח כתוצאה מנוכחות בפיצוץ חומר דליק כלשהו עקב תאונת עבודה או שמיעה דרך אמצעי התקשורת על תאונה כזו.
אוכופוביה
Automobile, being in a moving- Ochophobia

פחד מכלי רכב, פחד מתזוזת כלי רכב, פחד להיות בתוך כלי רכב שזז. חרדה זו נמצאת תדיר גם אצל בעלי חיים. חרדה זו נקראת גם אמקסופוביה (amaxophobia, hamaxophobia).
אבלוטופוביה
Bathing- Ablutophobia

פחד מאמבטיה או מקלחת. החרדה להתקלח או לשהות באמבטיה. חרדה זו יכולה להיות גם בעת כביסה או ניקוי. חרדה זו נפוצה יותר אצל ילדים ונשים.
אפיפוביה או מליסופוביה
Bees- Apiphobia or Melissophobia

פחד מדְבוֹרים. החרדה יכולה לנבוע כתוצאה מכך שנעקצו על ידי דבורה בעבר. חרדה זו שכיחה יותר אצל ילדים.
אומפאלופוביה
Belly buttons- Omphalophobia

פחד מהטבור. יתכן שהלוקים בחרדה זו ראו את נפילת גדם הטבור בילודים או שראו זיהום לא תקין או פצע המתפתח אצל ילודים באזור גדם הטבור.
אורניטופוביה
Birds- Ornithophobia

פחד מציפורים. חרדה זו יכולה לנבוע מסיטואציה של צפייה בעורבים התוקפים מישהו שהתעסק עם גוזלם או שעורבים תקפו בעבר את האדם החרד, או לחילופין כתוצאה מהשפעת צפיה בסרטי אימה דוגמת הסרט "ציפורים" של אלפרד היצ'קוק.
אריתרופוביה, אריתופוביה או ארותופוביה
Blushing or the color red- Erythrophobia, Erytophobia or Ereuthophobia

פחד מצבע אדום, הסמקה או אורות אדומים. חרדה זו תתכן בשל האסוסיאציה של הצבע האדום לדם. פחד מהסמקה יתכן כאשר פוחדים מתגובת החברה על ההסמקה, הבושה מכך שמסמיקים, אולי חרדה מכך שהסובבים את החרד רואים דרך הסמקתו את תגובתו הגופנית האמיתית לסיטואציות.
אוסמופוביה או אוספרסופוביה
Body odors- Osmophobia or Osphresiophobia

פחד מריחות גוף כמו זיעה וכדומה. חרדה זו מופיעה בדרך כלל אצל הסובלים ממגרנה.
אמקסופוביה
Car or vehicle, riding in- Amaxophobia

פחד מנהיגה או נסיעה בכלי רכב, משהייה בכלי רכב, פחד מתזוזת כלי רכב. יכולים לראות חרדה זו גם אצל בעלי חיים. חרדה זו נקראת גם אוכופוביה (Ochophobia).
אקלורופוביה
Cats- Aclurophobia

פחד מחתולים. חרדה זו יכולה להיות עקב אלרגיה לחתולים, אך יכולה גם להיות מבוססת על סטריאוטיפים שליליים שישנם על חתולים הנובעים ממידע כוזב ודעות קדומות.

שמות נוספים:

עברית: אילורופוביה, פלינופוביה, גאלופוביה או גאטופוביה
אנגלית: Ailurophobia, Elurophobia, Felinophobia, Galeophobia, or Gatophobia

אסטרופוביה
Celestial spaces- Astrophobia

פחד מעצמים שמימיים (שמש, ירח, כוכבים) או פחד מברקים ורעמים. חרדה זו מתרחשת בעיקר אצל ילדים ובעלי חיים.
אנגינופוביה
Choking- Anginophobia

חרדת חנק, פחד מחנק, שחושבים שיכול להיגרם בין השאר מדלקת שקדים (אנגינה). דלקת שקדים יכולה לגרום לקושי בבליעה ואצל אנשים מסויימים הדבר יכול להתפתח להרגשת מחנק ומכאן הדרך לחרדת חנק קצרה.
אלקטורופוביה
Chickens- Alektorophobia

פחד מעופות, תרנגולות. החרדה יכולה להיות למשל מנוצות של עופות, מהקרקורים שלהם או המראה שלהם.
אקלסיופוביה
Church- Ecclesiophobia

פחד להתפלל בכנסיות, פחד מכנסיות, יתכן וחרדה זו קשורה לתחושות מיסטיות של אנשים מאמינים.
אריתרופוביה, אריתופוביה או ארותופוביה
Color red or blushing- Erythrophobia, Erytophobia or Ereuthophobia

חרדה מצבע אדום, הסמקה או אורות אדומים. חרדה זו תתכן בשל האסוסיאציה של הצבע האדום לדם. פחד מהסמקה יתכן כאשר פוחדים מתגובת החברה על ההסמקה, הבושה מכך שמסמיקים, אולי חרדה מכך שהסובבים את החרד רואים דרך הסמקתו את תגובתו הגופנית האמיתית לסיטואציות.
פוביות באות ב'חזור למעלה
בקטריופוביה
Bacteria- Bacteriophobia

פחד מחיידקים, מבקטריות. הסובלים מחרדה זו מאמינים שכל החיידקים קטלניים ועלולים לגרום למותם המיידי.
בולשפוביה
Bolsheviks- Bolshephobia

פחד מבולשביקים. פחד מפני מחוללי המהפכה הרוסית והקומוניזם (בשנת 1917), הנקראת גם המהפכה הבולשביקית.
בוגיפוביה
Bogeyman or bogies- Bogyphobia

פחד מרוחות רפאים ושדים. חרדה זו יכולה להתפתח עקב צפייה בסרטי אימה בהם "מככבים" רוחות רפאים ו/או שדים.
ביבליופוביה
Books- Bibliophobia

פחד מספרים. חרדה זו יכולה להיות מספרים בעלי גוון ספציפי כמו ספרי לימוד, ספרי ילדים, ספרי קריאה, ספרי הסטוריה ויכולה להיות מספרים באופן כללי, באשר הם. יתכן שחרדה זו יכולה להתפתח אצל לקויי למידה המתקשים בקריאה, בעיקר במצבים בהם הם צריכים להקריא מספר בקול רם.
בטופוביה
Buildings: being close to high buildings- Batophobia

פחד מגבהים או משהייה ליד גורדי שחקים או כל אובייקט גבוה אחר כמו הר למשל. הלוקים בחרדה זו יכולים להרגיש סחרחורת כאשר הם חולפים ליד גורדי שחקים. יתכן שחרדה זו הופיעה ביתר שאת אצל נפגעי אסון התאומים.
בליסטופוביה
Bullets- Ballistophobia

פחד מקליעים (כדורי ירי, תחמושת) או טילים. פחד מירי של קליעים או טילים.
פוביות באות ג'חזור למעלה
גפירופוביה
Bridges or of crossing them- Gephyrophobia

פחד מגשרים או מחציית גשרים. הלוקים בחרדה זו פוחדים שברגע חציית הגשר הוא יתפוצץ או יתבקע לשניים, לכן הם יעדיפו לקחת את הנתיבים שאינם חוצים גשרים.יתכן גם שחרדה זו הינה נגזרת מפחד גבהים.
גניופוביה
Chins- Geniophobia

פחד מהסנטר של החרד ו/או של אחרים, פחד מסַנטרים.
פוביות באות ד'חזור למעלה
דקסטרופוביה
Body, things to the right side of the body- Dextrophobia

פחד מדברים הנמצאים בצידו הימני של הגוף.
דהפקאלוסופוביה
Bowel movements: painful- Defecaloesiophobia

פחד מהפריסטלטיקה של המעיים. פחד מתנועות מעיים מכאיבות.
פוביות באות ה'חזור למעלה
הֶמופוביה, המָפוביה או המטופוביה
Blood- Hemophobia, Hemaphobia or Hematophobia

פחד מדם, יתכן עקב חבלה, פציעה, או אפילו שריטה. חרדה זו תתכן גם עקב טראומת ילדות בה היו עדים לתאונת דרכים, פציעה או חבלה.
הובופוביה
Bums or beggars- Hobophobia

פחד מקבצנים, ממקבצי נדבות, ממושיטי יד, ממחוסרי בית (הומלסים).
פוביות באות ו'חזור למעלה
וסטיפוביה
Clothing- Vestiphobia

חרדה להתלבש. פחד מלבוש, מבגדים. יש להבדיל את הסובלים מחרדה זו מנודיסטים. יתכן שחרדה זו התפתחה עקב קודי לבוש חמורים שנכפו על החרד בילדותו או עקב לבישת בגדים צמודים וקטנים מדי. הלוקים בחרדה זו ילבשו בגדים רחבים, חופשיים ומנופחים והקיצוניים יותר יעדיפו להתרחק מהחברה, הכל על מנת לא להיות לבושים.
פוביות באות ז'חזור למעלה
פוביות באות ח'חזור למעלה
פוביות באות ט'חזור למעלה
טאורופוביה
Bulls- Taurophobia

פחד משוורים, יתכן שפחד זה נובע עקב התנהגותם האגרסיבית לעיתים של השוורים.
טאפֶפוביה או טאפופוביה
Buried alive, being or cemeteries- Taphephobia or Taphophobia

חרדת שהייה בבית קברות, פחד להקבר חיים, פחד להקבר בשגגה.
טלאופוביה
Ceremonies, religious- Teleophobia

פחד מטקסים דתיים, פחד מטקסי דת ומתוכניות מוגדרות ומדוייקות.
טרופופוביה או מטאטזיופוביה
Changes, making; moving- Tropophobia or Metathesiophobia

פחד ממעבר או מביצוע שינויים בין אם מוחשיים או מופשטים.
טראטופוביה
Child, bearing a deformed; deformed people- Teratophobia

פחד מבעלי מום, אנשים מעוותים, פחד מלשאת ילד בעל מום (פגום גנטית) או מעוות, פחד להיות בהריון עם עובר בעל מום.
פוביות באות י'חזור למעלה
פוביות באות כ'חזור למעלה
כירופטופוביה
Bats- Chiroptophobia

פחד מעטלפים. חרדה זו מבוססת על סטריאוטיפים שליליים שישנם על עטלפים הנובעים ממידע כוזב ודעות קדומות. סיפורו של דרקולה למשל, יכול לפתח אצל חלק מהאנשים חרדה זו. פחד מעטלפים יכול להיווצר כאשר נכנסים לתוך מערה ששוהים בה עטלפים והם יכולים להתעורר ולעוף לכיוון האדם החרד.
כולירופוביה
Cholera- Cholerophobia

פחד ממחלת הכולירע (מחלת מעיים הנגרמת על ידי חיידק, בדרך כלל מאכילת מזון מזוהם או שתיית מים מזוהמים) או פחד לכעוס, פחד מכעס.
כרונומנטרופוביה
Clocks- Chronomentrophobia

חרדה משעונים לסוגיהם השונים.
כרונופוביה
Clocks or time- Chronophobia

פחד משעונים או מהזמן החולף (שמראה השעון).
כימאפוביה
Cold- Cheimaphobia

חרדת קור, חרדה מקור. יתכן שהלוקים בחרדה זו חוו על בשרם כוויות קור ומכאן התפתחה חרדה זו.

שמות נוספים:

בעברית: כימאטופוביה, פסיכרופוביה או פסיכרוֹפּוֹפוביה
באנגלית: Cheimatophobia, Psychrophobia or Psychropophobia

כרומופוביה או כרומאטופוביה
Colors- Chromophobia or Chromatophobia

חרדה מצבע או צבעים מסויימים או מכל הצבעים. (זאת, להבדיל מכרומֶטופוביה (Chrometophobia), שהיא חרדה מכסף).
פוביות באות ל'חזור למעלה
לבופוביה
Body, things to the left side of the body- Levophobia

פחד מדברים הנמצאים בצידו השמאלי של הגוף.
לויקופוביה
Color white- Leukophobia

חרדה מצבע לבן.
פוביות באות מ'חזור למעלה
מוטופוביה
Automobiles- Motorphobia

פחד ממכוניות. יתכן מצב של פחד כאשר עוברים את הכביש או אפילו כאשר עומדים ברחוב סואן.
מלאנופוביה
Black- Melanophobia

פחד מצבע שחור. יתכן עקב השתייכות הצבע השחור לחושך ולחוסר היכולת לראות ולהבחין בפרטים כאשר אנו שרויים בעלטה.
מרינטופוביה
Bound or tied up- Merinthophobia

פחד מכבילה, פחד מלהיות כבול, קשור. יתכן שחרדה זו מתפתחת עקב טראומות ילדות או צפיה בסרטים בהם מוצגים קשירות אנשים והתוצאות מקשירותיהם.
מנינגיטופוביה
Brain disease- Meningitophobia

פחד מנזקים במוח, ממחלות מוח (דוגמת דלקת קרום המוח), חרדה מארוע מוחי. חרדות אלו יכולות להתפתח אצל אנשים שלקו בארוע מוחי בעברם או אצל אנשים שסבבו וסעדו אנשים שלקו בארוע מוחי.
מלאוזופוביה
Childbirth- Maleusiophobia

חרדת לידה. פחד ללדת. חרדה זו יכולה להיות עקב פחד מעובר פגום שיוולד ועוד.

שמות נוספים:

עברית: טוקופוביה, פרטוריפוביה או לקיופוביה
אנגלית: Tocophobia, Parturiphobia, or Lockiophobia

מוליסמופוביה או מוליסומופוביה
Contamination, dirt or infection- Molysmophobia or Molysomophobia

החרדה מהדבקות במחלות, מזיהומים, מדלקות, מלכלוך או אבק.
מיזופוביה
Contamination with dirt or germs- Misophobia or Mysophobia

החרדה להזדהם מלכלוך, אבק, חיידקים (בקטריות) או פטריות. הלוקים בחרדה זו פוחדים לגעת בעפר או כל אובייקט ציבורי ברחוב מהפחד להזדהם על ידי החיידקים.
מאגירופוביה
Cooking- Mageirocophobia

חרדה מבישול, יתכן עקב חוסר הצלחה בתוצאות הבישול או פציעות בעבר כתוצאה מבישול. חרדה זו יכולה להיות רק מבישול לקבוצות גדולות, או קטנות או חרדה כללית מעצם הבישול עצמו.
פוביות באות נ'חזור למעלה
נפופוביה
Clouds- Nephophobia

חרדה מעננים, תתכן חרדה מהצל שמטילים העננים.
פוביות באות ס'חזור למעלה
סייקלופוביה
Bicycles- Cyclophobia

פחד מאופניים. יתכן עקב מצב בו התרחש נסיון לרכב על אופניים וחבלה בעקבות הנסיון.
סקוטומאפוביה
Blindness in a visual field- Scotomaphobia

פחד מעיוורון, מאובדן הראייה. עשויים ללקות בחרדה זו אנשים שבשדה הראיה של עיניהם מופיעים כתמים עקב פתולוגיה כלשהי.
סְקֶלֶרופוביה
Burglars, or being harmed by wicked persons- Scelerophobia

פחד מפורצים או גנבים, הפחד להפגע מפורצים, גנבים או עבריינים למיניהם.
סינופוביה
Chinese or Chinese culture- Sinophobia

פחד מסין, מסינים או מהתרבות הסינית. חרדה זו נמצאת בדרך כלל בקרב מיעוטים שחיים ליד סין.
סייברפוביה
Computers or working on computers- Cyberphobia

פחד מעבודה על מחשב או פחד ממחשבים או טכנולוגיה. קיימות אוכלוסיות שלא חוו את החידושים הטכנולוגים והמחשוב ובאוכלוסיות אלו קיימת רתיעה מעבודה במחשב עד כדי חרדה.
פוביות באות ע'חזור למעלה
פוביות באות פ'חזור למעלה
פלאדופוביה
Bald people- Peladophobia

פחד מאנשים קרחים. יתכן עקב סרטים בהם מראים את "האנשים הרעים" כקרחים.
פאלאקרופוביה
Bald, becoming- Phalacrophobia

פחד מתהליך ההתקרחות שיכול להתרחש אצל החרד עצמו או זולתו.
פוגונופוביה
Beards- Pogonophobia

פחד מבעלי זקנים, מאנשים עם זקן.
פדופוביה
Children- Pedophobia

פחד מתינוקות או ילדים. יתכן כי חרדה זו נובעת מיכולת הילדים להביך או להוכיח מבוגרים בפקחותם, או באמירתם ישירות וללא משוא פנים בדיוק את מה שהם רוצים או חושבים.
פניגופוביה או פניגֶרופוביה
Choking or being smothered- Pnigophobia or Pnigerophobia

חרדת חנק, הרגשת מחנק. פחד להיחנק, להרגיש חנוק. חרדה זו יכולה להתרחש במקומות סגורים (כמו מעליות), במקומות סגורים שמעשנים בהם, או כתוצאה מבליעת עצם דג וכדומה.
פריג'ופוביה
Cold or cold things- Frigophobia

חרדה מקור או מדברים קרים. יתכן שהלוקים בחרדה זו חוו על בשרם כוויות קור ומכאן התפתחה חרדה זו. הלוקים בחרדה זו לובשים על עצמם שכבות של בגדים או מתכסים בשמיכות רבות ועבות, ללא קשר למזג האוויר הקיים באותו זמן.
פּוֹרפירופוביה
Color purple- Porphyrophobia

חרדה מצבע סגול או ארגמן.
פוביות באות צ'חזור למעלה
פוביות באות ק'חזור למעלה
קאליגינפוביה
Beautiful women- Caligynephobia

פחד מנשים יפות, יתכן שנובע מביישנות או פחד מדחייתן (את אותו חרד).
קלינפוביה
Beds or going to bed- Clinophobia

חרדה ממיטות או ללכת למיטה. הלוקים בחרדה זו פוחדים ללכת לישון, מעדיפים להשאר ערים וסובלים באופן תדיר מנדודי שינה, יתכן עקב חלומות זוועה שחלמו או עקב הרטבה בעת שינה. יתכן והמיטה גורמת לחרדה כיוון שהיא קשורה ישירות לשינה.
קאנסֶרופוביה, קרצינופוביה
Cancer- Cancerophobia, Carcinophobia

החרדה מלחלות בסרטן, חרדה ממחלת הסרטן לסוגיה.
קוימטרופוביה
Cemeteries- Coimetrophobia

פחד מבתי קברות. חרדה זו יכולה להתרחש עקב מצב בו אדם הולך לאיבוד בבית קברות ואינו מוצא את דרכו החוצה.
קוֹנסֶקוֹטָאלוֹפוביה
Chopsticks- Consecotaleophobia

פחד ממקלות אכילה (מקלות המשמשים לאכילה במזרח הרחוק במקום סכין ומזלג).
קולרופוביה
Clowns- Coulrophobia

חרדה מליצנים. חרדה זו נפוצה בעיקר אצל ילדים אך גם יכולה להופיע בנוער ומבוגרים, בעיקר עקב סרטי אימה בהם רוצחים התחפשו לליצנים. בנוסף, מתקשרת לחרדה זו הסיטואציה של כיסוי הפנים בצבע. הלוקים בחרדה זו חושבים שמסתירים ע"י הצבע את אברי הפנים.
קויטופוביה
Coitus- Coitophobia

פחד מהזדווגות, מיחסי מין. חלק מהסימפטומים לחרדה זו יכולים להיות היעדר אורגזמה או חוסר זיקפה.
קלסטרופוביה
Confined spaces- Claustrophobia

חרדה ממקומות סגורים כמו חדרים קטנים, מעליות רכבת תחתית וכדומה. הלוקים בחרדה זו מרגישים פחד ומחנק כאשר הם שוהים במקומות קטנים סגורים זמן כלשהו.
קופראסטאסופוביה
Constipation- Coprastasophobia

חרדה מעצירות. הלוקים בחרדה זו פוחדים מהכאב ומכך שגופם לא מתפקד כראוי והם עלולים כתוצאה מחרדה זו להתמכר לחומרים משלשלים.
קומטופוביה
Comets- Cometophobia

חרדה מכוכב שביט או מאסטרואיד. כוכב שביט הוא גוף שמיימי עם זנב ארוך ובהיר המופיע בפתאומיות ונעלם.
פוביות באות ר'חזור למעלה
ראבדופוביה
Beaten by a rod or instrument of punishment, or of being severely criticized- Rhabdophobia

פחד להיענש, פחד ממכות מוחשיות או מופשטות. פחד מביקורת תכופה, פחד מלהיות מוכה ע"י מכשיר הלקאה כלשהו.
פוביות באות ש'חזור למעלה
פוביות באות ת'חזור למעלה
פוביות שונותחזור למעלה

Corpses- Necrophobia.

Cosmic Phenomenon- Kosmikophobia

Creepy, crawly things- Herpetophobia

Criticized severely, or beaten by rod or instrument of punishment- Rhabdophobia

Criticism- Enissophobia

Crosses or the crucifix- Staurophobia

Crossing streets- Agyrophobia or Dromophobia

Crowded public places like markets- Agoraphobia

Crowds or mobs- Enochlophobia, Demophobia or Ochlophobia

Crucifix, the or crosses- Staurophobia

Crystals or glass- Crystallophobia

פנו כעת לקבלת ייעוץ ראשוני חינם!

    מוקד טלפוני 24/7 - 054-664-2498